4 Eylül 2021

10:00-17:30

HMKÜ Misafirhanesine yerleşme

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

17:30-18:00

Açılış konuşması

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

18:00-19:00

Akşam yemeği

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

19:00-20:00

Tanışma

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

20:00-21:00

Ön değerlendirme uygulamaları

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

21:00-...

Konaklama

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

5 Eylül 2021

07:00-08:30

Kahvaltı

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

09:00-12:00

Ön değerlendirme uygulamaları

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Derslikleri

12:00-13:00

Öğle yemeği

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yemekhanesi

13:00-15:10

Fen bilimleri öğretmeni özel alan yeterlikleri: teknolojik pedagojik alan bilgisi

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Laboratuvarı

 • Eğitmen: Dr. Aylin Albayrak

15:20-17:30

Fen okuryazarlığını ölçme ve değerlendirme: Biçimlendirici değerlendirme ve dijital teknolojilerin rolü

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Laboratuvarı

 • Eğitmen: Dr. Nilay Muslu

18:00-19:00

Akşam yemeği

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

19:00-...

Konaklama

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

6 Eylül 2021

07:00-08:30

Kahvaltı

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

09:00-12:00

Öğrenme hedefleri ve başarı kriterlerini paylaşmak için sanal sınıfların etkili kullanımı

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Laboratuvarı

 • Eğitmen: Dr. Duygu Yılmaz Ergül

12:00-13:00

Öğle yemeği

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yemekhanesi

13:00-15:10

Biçimlendirici değerlendirme sürecinde öğrencilerin fen anlayışına yönelik öğrenme zorluklarının bilinmesi

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Derslikleri

 • Eğitmen: Prof. Dr. Ali Eryılmaz

15:20-17:30

Öğrenci öğrenmesi hakkında veri elde etmek için etkili soru sorma ilkeleri

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Derslikleri

 • Eğitmen: Prof. Dr. Nejla Yürük

18:00-19:00

Akşam yemeği

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

19:00-

Konaklama

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

7 Eylül 2021

07:00-08:30

Kahvaltı

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

09:00-12:00

Öğrenci öğrenmesi hakkında veri elde etmede eğitsel videoların rolü, kullanımı ve tasarım ilkeleri: Bir eğitsel video tasarımı

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Laboratuvarı

 • Eğitmen: Dr. Deniz Atal

12:00-13:00

Öğle yemeği

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yemekhanesi

13:00-15:10

Öğrencilerin fen öğrenmeleri hakkında veri elde etmek için soru gömülü eğitsel video tasarlama

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Laboratuvarı

 • Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Barış Eroğlu

15:20-17:00

Materyal tasarım çalışması: Biçimlendirici değerlendirme amaçlı soru gömülü eğitsel video tasarımı

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Laboratuvarı

 • Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Barış Eroğlu

18:00-19:00

Akşam yemeği

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

19:00-...

Konaklama

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

8 Eylül 2021

07:00-08:30

Kahvaltı

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

09:00-12:00

Fen bilimleri eğitiminde sorgulayıcı araştırma yöntemi ve biçimlendirici değerlendirme

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Derslikleri

 • Eğitmen: Prof. Dr. Salih Ateş

12:00-13:00

Öğle yemeği

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yemekhanesi

13:00-15:10

Biçimlendirici değerlendirme entegre edilmiş web temelli sorgulayıcı araştırma ortamları oluşturma: WISE

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Laboratuvarı

 • Eğitmen: Arş. Gör. Elif Yalvaç

15:20-17:00

Sosyal program: Harbiye Şelaleri Gezisi

 • Etkinlik yeri: Harbiye Şelaleri

18:00-19:00

Akşam yemeği

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

19:00-...

Konaklama

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

9 Eylül 2021

07:00-08:30

Kahvaltı

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

09:00-12:00

Materyal tasarım çalışması: Biçimlendirici değerlendirme entegre edilmiş sorgulayıcı araştırma ortam tasarımı

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Laboratuvarı

 • Eğitmen: Arş. Gör. Elif Yalvaç

12:00-13:00

Öğle yemeği

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yemekhanesi

13:00-15:10

Zengin bir sınıf tartışması oluşturma ve öğrenci öğrenmesini artırmak için elde edilen veriyi kullanma: Plickers

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Laboratuvarı

 • Eğitmen: Dr. Hüseyin İnaltun

15:20-17:00

Etkili geri bildirimde bulunmak için web 2.0 araçlarının kullanımı

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Laboratuvarı

 • Eğitmen: Dr. Nilay Muslu

18:00-19:00

Akşam yemeği

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

19:00-...

Konaklama

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

10 Eylül 2021

07:00-08:30

Kahvaltı

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

09:00-12:00

Öz-değerlendirme ve akran değerlendirmede teknoloji kullanımı: Bloglar ve tartışma panoları

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Laboratuvarı

 • Eğitmen: Dr. Hüseyin İnaltun

12:00-13:00

Öğle yemeği

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yemekhanesi

13:00-17:30

Katılımcılar ile mikro öğretim uygulamaları

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Laboratuvarı

 • Eğitmen: Prof. Dr. Salih Ateş

18:00-19:00

Akşam yemeği

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

19:00-...

Konaklama

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

11 Eylül 2021

07:00-08:30

Kahvaltı

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Misafirhanesi

09:00-11:00

Değerlendirme uygulamaları

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Derslikleri

11:00-12:00

Kapanış töreni ve öğretmenlere katılım sertifikalarının takdim edilmesi

 • Etkinlik yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Derslikleri